Toestemming gebruik foto’s en opnamen

Tijdens optredens en repetities van Popkoor Utrecht worden regelmatig foto’s en (video)opnamen gemaakt, waarbij je als lid al dan niet herkenbaar in beeld wordt gebracht.

Deze opnamen worden gebruikt voor promotionele doeleinden (bijvoorbeeld d.m.v. publicatie op YouTube, op de openbare Facebookpagina en/of de website van Popkoor Utrecht) en/of voor intern gebruik.

Het foto- en videomateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doelen:

  • Verbetering van zangkwaliteit en presentatie (intern);
  • Delen van foto’s van optredens en repetities (intern en extern);
  • Promotie voor de optredens van het koor (extern).

Als je je inschrijft als lid van onze vereniging Popkoor Utrecht geef je uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming voor het plaatsen van foto’s en opnamen van optredens en repetities door Popkoor Utrecht op zowel besloten als openbare websites en social media platforms. Als lid behoud je het recht om je toestemming (tijdelijk) in te trekken en te verlangen dat de beelden waar jij op staat niet meer gebruikt worden in toekomstige publicaties, mits een daartoe strekkend verzoek tijdig aan Popkoor Utrecht wordt gedaan.

Deze tekst is het laatst gewijzigd op 20-08-2019